Další winnipegské mosty

přes Červenou řeku v severní části města

Už dávno nepoužívaný železniční most u Kildonan Parku, stejného typu jako doposud používaný most Redwood bridge. Střední otáčivá část tohoto opuštěného mostu je trvale otevřena a natočena ve směru proudu řeky.

Pohled zblízka na centrální otáčivou část tohoto mostu, na němž je vidět strojovnu mostu vysoko na centrálním pilířem. V době, kdy se tyto mosty stavěly, byly jistě považovány za div techniky.

Toto místo se nachází uprostřed řeky hned vedle onoho starého železničního mostu. Je to jeden konec skoro půl kilometru dlouhé bruslařské dráhy, která se vine prostředkem řeky mezi dvěma parky ležícími na opačných březích řeky. Ty stromky na snímku jsou vyházené vánoční stromky, které většina obyvatel města po vánocích odnáší na určená místa. Pracovníci městkých parků je pak používají i na vyznačení a výzdobu bruslařských stezek na řece a vytvářejí z nich malá závětří jako je to na tomto snímku. Všechny snímku na této stránce byly pořízeny v neděli 11. ledna 1998 po té co dva dny docela vydatně padal sníh a právě když začínala nová chumelenice (při -20°C). Proto byla v té době bruslařská trať zcela zakryta sněhem, dobrá jen na lyžování. Druhý den ráno ji (jako každý pracovní den) zaměstnaci městkých parků zase prohrnuli a hojně polili vodou čerpanou děrami v ledu z řeky.

Jeden z novějších winnipegských mostů - Kildonan Bridge. Ačkoliv se nachází hned na sever od starého železničního mostu z prvního snímku nahoře, je na onom snímku stěží vidět, protože je skryt za záclonou padajíciho sněhu.

A toto je zajímavý pohled z ledu pod Kildonan Bridge do nebe, z něhož zrovna stále hustěji padal sníh.