Fotografie lesa v centru Quathiaski Cove - část 2 - 11.12. 2014

(Mohutné stromy rostoucí na pařezech a tlejících kmenech, mech, rosolovité houby, ...)

První, úvodní část je zde.

Začnu s několika "kuriozitami." Po nich je na zbytku stránky dalších 39 snímků nebo videí většinou stoletých stromů rostoucích na starých pařezech nebo padlých kmenech, které pomalu mizí v jejich útrobách. To všechno na ploše o velikosti asi 6 hektarů.

Na prvním snímku nalevo je pařez prorostlý kořeny jiného stromu ze sousedství, které rostou obráceně - ze země nahoru dovnitř pařezu! Muselo v něm být něco dobrého, když začal tlít. Viditelné se staly až po úplném rozpadu dost velké části pařezu. Jsou takové kořeny i v jiných pařezech? Na pravém snímku pak je jasně viditelný zásek, do něhož bylo vetknuto prkno sloužící jako platforma pro dřevorubce, kteří kdysi dávno velikou ruční pilou uřízli strom, po němž tento pařez zbyl: Kliknutím na většinu fotografií se zobrazí jejich větší verze

parezy793 parezy819

Pařez zlomený vejpůl, když se začal naklánět ještě relativně mladý strom s ním srostlý, jehož kořeny starý pařez zcela prorostly. Je možné, že díky tomu pařezu k němu přirostlý strom zatím nespadl úplně:

parezy798
Video 8 s

Tyto jasně oranžové houby na stromě nalevo a na zapomenutých špalcích na pravém snímku nazývá můj atlas hub Čarodějničino máslo (Witch's Butter; tremella mesenterica). Prý jsou neškodné (tj. poživatelné), ale bez chuti (zřejmě nechutné). V době sucha jsou tvrdé, seschlé a nenápadné. Při dešti nabobtnají, zželatinují a jsou zdaleka viditelné:

parezy811 parezy814

Některé stromy jsou porostlé tlustou vrstvou mechu. Jedná se zřejmě o neparazitickou symbiózu, protože rostlinky mechu si neberou živiny ze stromu ale ze "vzduchu" - z vláhy v kůře stromů, do níž kořeny mechu nepronikají, jen se k ní lnou:

parezy779 parezy780

Některé pařezy viditelně sloužily v minulosti jako místa hry pro děti. Ten nalevo má zbytky stupínků vedoucích k měkké sedačce na jeho vršku. Na pravém snímků je vidět "most" spojující dva sousední pařezy:

parezy823 parezy824

Největší potok v tomto lese, už po opuštění mini-kaňonu (na samém konci ho můžete i trochu slyšet v posledním videu). Na levém snímku v něm leží opuštěný odříznutý kus kmene o průměru alespoň 1,5 m. Nebo je to také pařez, podemletý, který spadl do potoka? Je v té vodě nějaký zachovalý. Roste na něm nepříliš velký cedr, jehož kořeny z něj napravo vylézají do vody:

parezy815 parezy830

Jedna z obětí vichřice z noci z 8. na 9.12. - dvakrát přelomená osika na okraji malé bažiny přeměněné nedávnými lijáky v jezírko: zlamana-osika

Méně nápadné než vysoké pařezy je spousta spadlých kmenů často schovaných v kapradí v různém stupni rozkladu, z nichž také vyrůstají velké stromy. Často jich na jednom padlém kmenu vegetuje i několik. Stejně jako vršky pařezů i vyvýšený povrch padlých kmenů zřejmě poskytoval novým semenáčům výhodu při startu do života oproti větší tmě při povrchu země: parezy775 parezy777 Obzvláště na dalším snímku je dobře vidět jak se kořeny "mladých" (tj. ještě stojících) stromů vinou kolem padlých kmenů a nakonec je zcela prorůstají. Zřejmě tam nacházejí nejenom rezervoár vláhy, ale i živiny uvolňované při rozkladu starého dřeva: parezy791 parezy792

A dále už jsou jen samé staré pařezy. Většinou na nich něco roste, alespoň keře salalu nebo huckleberries. Většinou jsou ještě dobře vidět. Jsou ale i takové, které už skoro úplně zmizely mezi srůstajícími kořeny stromu, který na nich vyrostl: parezy828

parezy772 parezy832
parezy774 parezy776
parezy781 parezy783
parezy784 parezy785
parezy789 parezy790
parezy794 parezy799
Na dalším snímku nalevo je případ, kdy původní pařez už je viditelný jen v této jediné štěrbině po celém obvodu nového stromu:
parezy802 parezy806
parezy807 parezy808
parezy809 parezy810
parezy817 parezy818
parezy822 parezy827
parezy829 parezy833
parezy834 parezy835
parezy836 parezy837
parezy838 parezy839
Video 27 s
Video 18 s
Video 7 s
Video 25 s