Central European clock — Středoevropský čas

CE time is 1 hour ahead of GMT in the winter and 2 hours in the summer. The daylight saving/standard time switchover occurs on the last Sunday of March at 2 am ST and on the last Sunday of October at 3 am DT.

This clock actually advances the time EXACTLY every second! See more at:

Středoevropský čas: přepínaní mezi letním a zimním časem se provádí poslední neděli v březnu ve 2 ráno standarního času a poslední neděli v říjnu ve 3 ráno letního času (tj. opět ve 2 ráno standardního času).

Tyto hodiny skutečně mění svůj údaj PŘESNĚ každou vteřinu! Viz více u:

North American Central Time - Severoamerický centrální čas